top of page
IMG_6226_edited.jpg

Rhai o’r digwyddiadau, teithiau cerdded a gweithdai rydw i wedi bod yn ymwneud â nhw yn y gorffennol (a’r dyfodol!) a rhai o’r bobl a’r sefydliadau gwych rydw i wedi cydweithio â nhw.

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi

Fferm Denmarc

Fforest

Gerddi Gerddi Bro Dyffi

Cadwch Gymru'n Daclus

Llwybr yr Arfordir

Ysgol Gynradd Llanarth

Allan o'r bocs: Unfolding Feasts efo'rCanolfan Ymchwil Perfformio

Prosiect Cors Meath, Iwerddon

Ysgol Gynradd Penllwyn

Rhod

Theatr Byd Bychan

Perllan y bobl

Tir Coed 

Gwyl y Big Retreat

gwyl y Dyn Gwyrdd

Wedi'i ddarganfod mewn cae 

Lagŵn Glas

Caer Oes Haearn Castell Henllys

Canolfan Ceridwen

Castell Cilgerran

Gwyl Ddefaid Llanymddyfri

WI

bottom of page