top of page

Rhai o'r gwasanaethau a gynigiwn

Hela Teithiau cerdded& Gweithdai

Chwilota-wrth-y-môr-Manorafon-2014-e1467

 Rydym yn cynnal detholiad tymhorol o deithiau cerdded a gweithdai chwilota o ddechrau'r Gwanwyn i ddiwedd yr Hydref. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cynnwys mynd am dro i chwilio am fwyd, casglu ac adnabod planhigion gwyllt, yna cyfle i flasu detholiad o fyrbrydau gwyllt neu gymryd rhan yn eu coginio. Mae pwyslais ar fwyta, gwneud a gwledda!


Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Archebwch nawr

Sgyrsiau & Demos

IMG_20230606_112912.jpg

Rydym wedi rhoi nifer o sgyrsiau i amrywiaeth o wahanol grwpiau a sefydliadau ac rydym hefyd wedi arwain arddangosiadau bwyd gwyllt, meddyginiaeth a gofal croen mewn gwyliau a digwyddiadau.

Archebwch nawr

Stondin Bwyd Gwyllt Rhyngweithiol

IMG_0059.jpg

Ar ôl treulio llawer o flynyddoedd yn mynychu gwyliau bwyd a marchnadoedd gyda stondin Wild Pickings rydym bellach ar gael i'w llogi gyda stondin ryngweithiol.
 Gall hwn fod yn arddangosfa chwilota gyffredinol neu’n fwy arbenigol: Mae ein stondin Gwymon Bwytadwy wedi bod yn boblogaidd iawn mewn nifer o wyliau bwyd gyda detholiad o wymon blasus Cymreig yn cael eu harddangos, i gyffwrdd, arogli a blasu, ochr yn ochr â gweithdai lle gallai pobl gymysgu eu halwynau gwymon eu hunain i'w cymryd

cartref.

Archebwch nawr
bottom of page