top of page

Gweithdai a Theithiau Cerdded ar gyfer 2023


Drifft
Gweithdy Gwasgu a Chadw Gwymon gyda
Molly Macleod
Dydd Gwener 9 Chwefror 1-3pm
  Ymddiriedolaeth y Môr, Wdig, Sir Benfro

Ymunwch â ni am brynhawn yn dysgu’r grefft o wasgu gwymon. Cawn ein harwain gan yr artist a’r gwyddonydd Molly Macleod. Gan ddechrau gyda phorthiant ar hyd traeth Wdig am ddetholiad o wymon hardd y byddwn yn ei ddefnyddio i greu gwasgfa hardd i fynd adref gyda chi.

Mae tocynnau yn £10 ac opsiwn ar y diwrnod i'w had-dalu neu eu rhoi i ganolfan Ymddiriedolaeth y Môr. 
CliciwchYma am docynnau
 

Poster gweithdy gwasgu drifft psd_edited.jpg

Taith Gerdded Bwyd a Meddygaeth Gwyllt
 Dydd Sadwrn 26ain Awst (taith gerdded i'r teulu) &  23ain Medi

Byddwn yn mynd am dro hamddenol, gan nodi a chasglu detholiad o ddail, perlysiau a blodau tymhorol.  Edrych ar wahanol ddefnyddiau (coginiol a meddyginiaethol) a thrafod ffyrdd o baratoi'r bounty tymhorol.

O dan y tipi byddwn yn mynd trwy ein planhigion, yn cael paned o de perlysiau gwyllt ac yn gwneud condiment gwyllt i fynd adref.


Mae archebion trwy Gastell Henllys

IMG_4796_edited_edited_edited.jpg

  Clwb Chwilota

Rydym wedi dechrau clwb chwilota i blant bob pythefnos yng Nghoed Blaenigau gyda chymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 Rydym wedi bod yn brysur yn casglu, gwneud a dathlu planhigion gwyllt a byddwn yn adeiladu at gael stondin mewn marchnad dymhorol.

IMG_20230606_131201.jpg


Byddwn yn cael stondin ym Marchnad Nadolig hyfryd Walden Arts ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Byddwn yn gwerthu detholiad o'r pethau gorau rydym wedi bod yn eu gwneud gyda'r plant yng Nghlwb Chwilota Bright Fires.

walden arts_edited_edited.jpg
bottom of page